Regulamin

Wyrażając zgodę na powyższe warunki handlowe, pozwalacie firmie amedio group s.r.o., IČ 28615760, z siedzibą w Ostrawie, przy ulicy Tilschové 953/12, 709 00, dalej jako amedio group s.a., przetwarzać Wasze dane osobowe oraz wyrażacie zgodę na posyłanie e-mailów o charakterze reklamowym na Wasz adres mailowy, podany podczas rejestracji.

Zasady działania strony internetowej

Podane przez Was informacje będą ułożone na czas nieokreślony na serwerach administrowanych przez firmę amedio group s.a., i mogą być używane we wszystkich projektach firmy amedio group s.a.

Ponadto wyrażacie zgodę na umieszczenie tekstowej lub graficznej komercyjnej reklamy, na stronach zawierających Wasze informacje.

Samotna rejestracja jest bezpłatna, za wyjątkiem specjalnych, dobrowolnie wybieralnych, płatnych programów.

Prawdziwość podanych informacji

Podane przez Was informacje, teksty lub obrazki, muszą spełniać następujące warunki:

  1. teksty muszą być oryginalne i niepowtarzalne, nie mogą to być kopie tekstów z innych źródeł
  2. teksty muszą odpowiadać rzeczywistemu stanu, nie mogą być niezgodne z polskim prawem i powszechnymi dobrymi zwyczajami
  3. dodane przez Was fotografie i obrazki muszą ukazywać autentyczny punkt handlowy

Warunki licencyjne

Odesłaniem fotografii i tekstu, oferuję firmie amedio group s.a. wyłączną i bezpłatną licencję na nie, na dowolne ich wykorzystanie, zgodnie z prawem autorskim.

Ponadto potwierdzam, że jestem uprawniony udostępnić firmie amedio group s.a. powyższe fotografie i teksty, oraz licencje na nie, w pełnej zawartości, wg warunków opisanych w poprzednim zdaniu.

Warunki handlowe obowiązują od 1. 1. 2012 a firma amedio group s.a. zastrzega sobie prawo na ich zmianę.

Navigace